VÄXJÖ FORUM

Samtal och forum

Just nu är framtiden för Växjös simhall och sjukhus i brännpunkten.

Kommunens politiker har gjort gällande att man enats om att bygga ny simhall i Bäckaslöv. 16/4 gavs en första information till allmänheten om programinnehållet, och vad man planerar för den gamla simhallen, dess omgivningar och ”sjöparken”Informationen gav inte mycket nytt, den utlovade frågestunden var alltför kort och allmänhetens frågor kritiska. UPPFÖLJNING och mer DISKUSSION behövs. 

Växjö Forums årsmöte 22 april.

Bilder och videoklipp från Växjö Forums årsmöte

Rädda vår simhall! Vår juvel vid Växjösjöns strand

Växjö simhall är en av Sveriges vackraste simhallar och en av Växjös viktigaste byggnader. Det är viktigt att värna vårt kulturarv! Växjös simhall bör därför förbli simhall.

Varför är det viktigt?
Växjö Forum anser att simhallen vid Växjösjön kan bevaras som badhus, gärna med tillbyggd tävlingsbassäng och att området skall utvecklas med bassänger i strandkanten, bryggor och ett kallbadhus. Växjö kommun har nu tagit ett ”inriktningsbeslut” om att bygga ny simhall i Bäckaslöv på en mindre tomt omgärdad av järnväg och trafikleder. Sämre kollektivtrafikförbindelser och längre från centrum. Platsen saknar även koppling till en sjö. Vi behöver vara många för kommunens politiker ska lyssna på oss. Skriv på namninsamlingen! OBS! Du som redan skrivit under för hand på våra pappersformulär ska givetvis inte skriva under här också.

aktuellt

SJUKHUSFRÅGAN

Växjö Simhall

Fagrabäcks trafikplats

Demokratitorget

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vid klick på Prenumerera, Godkänner du lagring och användning av personuppgifter

VÄXJÖ FORUM

Växjö Forum är en förening som aktivt vill delta i och medverka i samtalen om Växjö stads och dess omlands förändring. Föreningen vill utveckla ett forum där vetenskap, miljö, konst och arkitektur belyses i byggandet av samhället, dess historia och framtid med utgångspunkt från Århuskonventionen. Konventionen från 2003, antagen och implementerad i samtliga EUs länder säger bland annat: medborgarens rätt till information från offentliga myndigheter, rätten att delta i beslutsprocesser och rättsliga prövningar. 

KONTAKTA

15 + 3 =