Välj en sida

VÄXJÖ FORUM

Samtal och forum

Växjö Forum är en förening som aktivt vill delta i och medverka i samtalen om Växjö stads och dess omlands förändring. Föreningen vill utveckla ett forum där vetenskap, miljö, konst och arkitektur belyses i byggandet av samhället, dess historia och framtid med utgångspunkt från Århuskonventionen. Konventionen från 2003, antagen och implementerad i samtliga EUs länder säger bland annat: medborgarens rätt till information från offentliga myndigheter, rätten att delta i beslutsprocesser och rättsliga prövningar. 

Namninsamlingskampanjen för folkomröstning avbryts

Ett STORT TACK till er alla som medverkat i namninsamlingen för sjukhusfrågan

Regionstyrelsen meddelade idag 8/6 att man skrotar planerna på sjukhusbygge i Räppe.

Namninsamlingen behöver inte fullföljas – vi avbryter!

Men sjukhusfrågan kommer Växjö Forum att fortsätta bevaka

Ni som samlat namn men inte skickat in era listor, skicka in dem nu snarast till:
Jan-Olof Olson, Lindögatan 2, 352 35 Växjö eller
Olof Thedin, Värendsgatan 61, 352 35 Växjö.

Det är viktigt att stämma av hur många namnunderskrifter vi hann samla in på tre veckor, och utvärdera kampanjen!

Ni som spridit namninsamlingen i era nätverk: meddela detta till dem också!

aktuellt

SJUKHUSFRÅGAN

Demokratitorget

Växjö Simhall

Fagrabäcks trafikplats

KONTAKTA

5 + 2 =