Välj en sida

VÄXJÖ FORUM

Samtal och forum

Växjö Forum är en förening som aktivt vill delta i och medverka i samtalen om Växjö stads och dess omlands förändring. Föreningen vill utveckla ett forum där vetenskap, miljö, konst och arkitektur belyses i byggandet av samhället, dess historia och framtid med utgångspunkt från Århuskonventionen. Konventionen från 2003, antagen och implementerad i samtliga EUs länder säger bland annat: medborgarens rätt till information från offentliga myndigheter, rätten att delta i beslutsprocesser och rättsliga prövningar. 

UTBYGGD PRIMÄRVÅRD OCH NYTT SJUKHUS I RÄPPE HAR VI RÅD?

Välkommen till PANELDEBATT
27 mars kl 18.30 Palladium Växjö

Politikerutfrågningar

Demokratitorget den 5 och 6 september

aktuellt

SJUKHUSFRÅGAN

Demokratitorget

Växjö Simhall

Fagrabäcks trafikplats

KONTAKTA

2 + 10 =