Fagrabäcks trafikplats

Växjö forum anser att den jättetrafikplats som ska ersätta rondellen vid Fagrabäck är en otidsenlig lösning som strider mot klimat- och miljömålen. Liksom när det gäller både sjukhuset och simhallen finns det i detta fall också stora brister i planerings- och beslutsprocessen. Den av riksdagen sedan mer än 20 år beslutade fyrstegsprincipen har aldrig tillämpats i detta fall!

När avverkningarna i Fyllerydsskogen skulle påbörjas för att bereda plats för trafikplatsen undertecknade vår ordförande tillsammans med företrädare för fyra andra organisationer en skrivelse till kommunen med vädjan om att stoppa avverkningarna. Växjö forum var också medarrangör till två demonstrationer mot avverkningarna och trafikplatsen som hölls lördagarna 19 och 26 augusti.

Växjö Forum värnar natur- och kulturvärden i staden och vill förbättra samtalet kring stadens utveckling med dessa perspektiv. De två första dagarna stoppades avverkningen kort av ett antal personer, vilka lämnade platsen frivilligt på polisens uppmaning. De aktionerna och överlämnandet av skrivelsen till Malin Lauber på kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti gav stor uppmärksamhet i media. På demonstrationen den 19/9 lästes skrivelsen till Växjö kommunstyrelse upp av Pål Karlsson och Järda Blix argumenterade mot inställningen att framkomlighet alltid måste betyda hög fart, det är tvärtom. Andra talare tog bland upp annat skogens biologiska värden och hur viktigt det är (inte minst för skolor i närheten) att behålla lättillgänglig värdefull naturskog.

Däremot stödjer Växjö forum inte de olagliga aktioner av enstaka individer vid avverkningarna som polisen ingrep mot. Några kom hitresta, varav en ensam aktivist kedjade fast sig på ett sätt som kunde fått mycket allvarliga följder. Sådan aktivism tar Växjö forum givetvis avstånd ifrån. Det är kontraproduktivt och motverkar möjligheten att föra en vettig dialog med såväl politiker som allmänhet.

Skogen är nu avverkad, men vi menar: Än går det att ändra beslutet och göra en mer klimatsmart och miljövänlig lösning! Vi följer Trafikverkets arbete, (planerad byggstart under 2024) och återkommer med idéer om hur arbetet kan fortsätta.

LÄNKAR:
Skrivelse till kommunstyrelsen

Fagrabäcks trafikplats - Är det en bra lösning

Föredrag av Pål Karlsson på Palladium 1 november 2013

Skrivelse till kommunstyrelsen

14 augusti 2023