medlem

Föreningen Växjö Forum vill verka för och bygga upp en enkel demokratisk struktur där alla kan få fram sin röst, sina åsikter och tankar om stadens och omlandets utveckling.

BLI MEDLEM!
Under de första månaderna tog vi inte ut någon medlemsavgift, utan litade till frivilliga bidrag. Men på årsmöte den 9 februari 2022 beslöt vi om medlemsavgift på 200 kr /år, nödvändigt för att driva en seriös förening. För att kunna fungera som en medborgarorganisation enligt Århuskonventionen behöver föreningen växa!

Du kan också ta initiativ i de frågor som just berör dig.
Kontakta gärna oss i styrelsen kring de frågor som är viktiga för dig 

BETALA MEDLEMSAVGIFT!
Ni som inte betalat i år, slå därför till!
Föreningens bankgiro är 5751-7906 eller Swish 123 260 5012. Ange namn, e-postadress och telefonnummer! 

GÅVOR:
Gåvor är också mycket välkomna. Vi tackar generösa medlemmar och sympatisörer som hittills stött vår verksamhet. Vill du bidra, sätt in ett belopp, stort som litet välkomnas, på bankgiro 5751-7906 eller Swish 123 260 5012 och ange ”Gåva”.

Kontaktpersoner/styrelse:

Järda Blix, arkitekt
jarda.blix@gmail.com – 070-582 75 31

Pål Karlsson, sekreterare
pal.v.karlsson@gmail.com – 079-337 16 37

Hans Andrén (ledning)
hans@hansandren.com – 070-529 85 00

Mats Kollind, kassör (ledning)
mats@matsconsulting.se

Jan-Olof Olson (ledning)
olson@telia.com – 070-639 10 11

Olof Thedin
olof@bjerler-thedin.se – 070-367 71 81

Lennart Burde, entreprenör (adjungerad)
burde@ltb.se – 070-582 24 44