Demokratitorget

En mötesplats för samtal i valrörelsen.

Vi vet alla att samhället måste förändras så att alla kan leva ett gott liv samtidigt som naturen och klimatet åter kommer i balans. Såväl människorna som planeten måste må bra. Vi måste sluta använda fossila bränslen, minska resursanvändningen, återanvända mer, återvinna mer, reparera mer. Vi måste få bukt med social utsatthet, psykisk ohälsa, otrygghet och våld.  I stolta deklarationer och måldokument förklarar våra politiker att de styr åt det hållet. Men när det kommer till kritan går många av de konkreta besluten i motsatt riktning. Det ska rivas och byggas nytt. Nytt sjukhus, ny simhall, ny jättetrafikplats, nya dyra bostäder… Och detta i ett läge när ekonomin går mot en mycket tydlig försvagning och inflationen tar fart.

Vi oroas också av att våra styrande politiker driver egna agendor utan att tillräckligt lyssna på medborgarna eller sakkunniga tjänstemän. Vi saknar det goda samtal som en gång fanns. Demokratins kärna är en ständigt levande debatt. Politik får inte bli en sak enbart för politiker, utan de ska vara folkets förtroendevalda, som lyssnar på engagerade och insatta medborgare. Avståndet mellan politiker och medborgare måste minska. Det goda samtalet mellan medborgare och förtroendevalda måste återupprättas samtidigt som ett mer demokratiskt arbetssätt bör införas.

Under fyra veckor före valet den 11 september 2022 driver föreningarna Växjö forum, Naturskyddsföreningen och Tankarnas trädgård i Växjö Demokratitorget i en för tillfället tom affärslokal på Kungsgatan 7.

Vi vill

  • skapa en träffpunkt under valrörelsen, där vi medborgare får tillfälle att prata om framför allt kommun- och regionpolitiska frågor med hållbarhet i fokus men utan att det är kopplat till ett specifikt politiskt parti,
  • samla upp synpunkter och idéer om vad som är och fungerar bra och inte bra i Växjö och Kronoberg, vad pekar framåt och vad bör undvikas, tankar och önskemål om framtiden,
  • lyfta de konkreta och aktuella kommun- och regionalpolitiska frågor vi anser särskilt viktiga i ett hållbarhetsperspektiv,
  • knyta kontakter och aktivera medborgarna i samhällsdebatten.

TACK

Torsdag 22 sept 2022

Tack alla som deltog i öppna och bra samtal på Demokratitorget!

Politikerutfrågningar

Lördag 10 sept 2022

Demokratitorget den 5 och 6 september

PROGRAM DEMOKRATITORGET

Lördag 10 sept 2022

Se vårt program vi hade under vecka 34 -36.

Finns det någon ekonomisk möjlighet att genomföra Räppealternativet?

Onsdag 24 aug 2022

Under gårdagen genomfördes ett välbesökt och mycket bra föredrag om ekonomin som gäller för ett nytt sjukhus i Räppe.

Sjukhusfrågan – CLV-alternativet.

Tisdag 30 aug 2022

Går det överhuvudtaget att bygga något sjukhus i Räppe? Sammanfattning av förutsättningarna för att bygga på CLV-fastigheten och detaljplanefrågan i Räppe.

Bild 1 – Naturskyddsföreningen motsätter sig exploateringen i Räppe eftersom konsekvenserna inte har beaktats.

Bild 2 – Tre besked i olika domstolsbeslut skall komma. Därför finns nu inget laga kraft beslut för ett nytt sjukhus i Räppe.

Bild 3 – Det finns gott om plats att bygga nytt sjukhus på CLV-tomten, i etapper, och då till ett betydligt lägre pris än Räppe.

Demokratitorget den 16 augusti

Onsdag 17 aug 2022

Läkarna Anna-Lena Köhlin, Oskar Lindfors och Helen Lejtzen höll inför ett fullsatt demokratitorg ett mycket klargörande föredrag om den nära vården. Slutsatsen var att om vi skall klara vården framöver behöver det satsas rejält på primärvården. En allmänläkare/1000 invånare. För detta behövs en genomförandestrategi. Det blir kostsamt att genomföra. En omfördelning av ekonomiska resurser behöver göras. Därefter kommer primärvården bli kostnadseffektivare. Deras förslag: fatta beslut om att i ett eller två steg, budgetera för 1 allmänläkare per 1100 invånare.