Politikerutfrågningar

Demokratitorget den 5 och 6 september

Frågorna handlade bland annat om ”nya sjukhuset”, simhallen, trafikplats Fagrabäck.

Därutöver fanns frågor om demokrati, kultur, civilsamhället, samt allmänna
frågor som lämnats av besökande på Demokratitorget.

Nedan kan du läsa korta sammanfattningar av vad partierna svarade.

I fråga om kulturens betydelse för att göra staden attraktiv rådde enighet. I frågan om Växjö behövde ett rådgivande organ för kultur- och gestaltningsfrågor (skönhetsråd) var det också samförstånd mellan alla.

Svaren på andra frågor till exempel om Regionteaterns nuvarande lokalsituation, om intresset för att upprätta en plan för värdefull bebyggelse, frågan om ett föreningarnas hus, om biljettpriser för kollektivtrafik jämte utbyggnad för cykeltrafik och om hållbarhetsfrågor samt mycket annat redovisas i anteckningarna från utfrågningarna. De kan du ladda ner som pdf:er.

5 SEPTEMBER

Centerpartiet

 Vi har egna medel på 44 % till nytt sjukhus. Man ska vara otroligt ödmjuk till nuvarande sitiuation med hänsyn ekonomiska konsekvenser av att bygga nytt sjukhus. Ekonomin är en utmaning. Det finns olika sätt att bokföra pensionsskulden. Kan inte tänka oss riva upp Fagrabäcks trafikplats. En helt ny simhall behövs för att verksamheten där ska hänga ihop. Den äldsta delen i befintlig simhall tål inte simhallsverksamhet.

Vänsterpartiet

Vill ha en allmänläkare per 1100 personer. Nej, till att spara 700 milj. Ja till nya pengar till primärvården. Håller tveklöst med om att en djup lågkonjunktur efter ett bygge skulle få närmast katastrofala konsekvenser, för regionens ekonomi. Utredningen har visat att ett nytt sjukhus kan byggas på CLV. Vi har varit emot Fagrabäcks trafikplats från början. Vi vill ha kvar den befintliga simhallen, men svårt för oss som lekmän att ta ställning mellan att denna byggs till eller en ny byggs.

Socialdemokraterna

Svårt ge svar på frågan om ett sjukhus skulle få närmast katastrofala konsekvenser för ekonomin.  Regionens eget kapital är 2,7 mdr idag och har en ganska god ekonomi. Plan B är att bygga på CLV. Olyckligt att partneringavtalet skrevs och gick vidare med fas 1. Kan inte tänka oss att riva upp beslutet om Fagrabäcks trafikplats. Måste titta på alla förslag för att vi ska ha en så bra simhall som möjligt.

Sverigedemokraterna

Dubbelbemanning på vårdcentralerna. Vill se mer pengar till primärvården. Det kan bli förödande för regionens ekonomi beroende på kostnaderna. Vi får andra siffror än de som Marcus Turesson redovisar från våra ekonomer. Vår plan B om det blir problem med Räppe är då CLV i Växjö. Kan inte tänka oss att riva upp beslutet om Fagrabäcks trafikplats. Det behövs en ny simhall på plats så fort som möjligt.

6 SEPTEMBER

Miljöpartiet

Vill se mer pengar till primärvården. Vill se en omprövning av beslutet om nytt sjukhus. Bättre underlag behövs. Vill inte höja regionskatten. Omtag om problem att bygga i Räppe även med CLV. Kan tänka sig att riva upp beslutet om Fagrabäcks trafikplats. Vi är för en ny simhall söder om den nuvarande. Vi måste lita på tjänstemännen.

Moderaterna

Vi kommer bromsa kostnadsökningarna med 3,6 % om året hela tiden till 2030. Det viktiga är att driftskostnaderna inte får vara högre än intäkterna när vi bygger nytt i Räppe. Det är bara om skattekraftsutvecklingen/skattekraften dimper som det blir ett bekymmer. Om detaljplanen inte vinner laga kraft är plan B att bygga nytt på någon annan tomt, inte på CLV. Ser fram emot en ombyggd Fagrabäcksrondell. Att renovera befintlig simhall och ha den igång gör vi inte.

Kristdemokraterna

Regionen har 3,6 mdr till det nya sjukhuset. Om det inte kan bli nytt sjukhus i Räppe har KD ingen annan plan. Kan inte tänka sig att riva upp beslutet om Fagrabäcks trafikplats. Kan inte verka för att den befintliga simhallen byggs till för att bli en del av den nya helheten. Om det inte går att bygga söder om nuvarande simhallen har KD inget svar.

Liberalerna

Nära vården är en hjärtefråga. Inte ta 700 miljoner från primärvården. Räppe är ett oerhört riskfyllt projekt för regionens ekonomi. Säger nej om ekonomin drabbas. Kan bygga på CLV om problem i Räppe. Kan inte tänka sig att riva upp beslutet om Fagrabäcks trafikplats. Växjöborna vill ha simhallen där den ligger. Att bygga till den borde gå.

Sist

På demokratitorget har våra besökare kunnat lämna frågor i en brevlåda. Dessa har vi samlat i ett dokument som vi lämnat över till partierna i samband med frågestunden.