Välj en sida

Event

MÖTEN OCH FÖRLÄSNINGAR

VÄXJÖ FORUM BJUDER IN TILL TEMAKVÄLL

Utbyggd primärvård eller nytt sjukhus i Räppe.
Har vi råd?
Välkommen till paneldebatt!

Dessutom information om Simhallsfrågan, hållbar trafik i Växjö. Därefter årsmöte!

Tid: 27 mars kl. 18.30
Plats: Palladium, Storgatan 12 Växjö

Program årsmöte

Inledning
Mats Kollind; Växjö Forum

Utbyggd primärvård
Anna- Lena Köhlin; distriktsläkare
Helen Lejtzen; distriktsläkare

Några synpunkter om lasarettsbygget
Marcus Thuresson, pensionerad skattedirektör

Sjukhusfrågan – paneldebatt
Jenny Sjöström; Kommunal Hälso- sjukvård Kronoberg
Anna Seiborg Kidell; Vårdförbundet Kronoberg
Edward Lekås; Sjukhusläkarföreningen
Mats Roman; senior läkare
Jan Fornander; moderator

PAUS

Aktuella frågor

Föreningens årsmötesförhandlingar
Börje Knutsson; mötesordförande

Hållbara byggnader och städer

Föredrag av Eva Westermark och Tomas Alsmarker.

 

Tid: 24 augusti kl. 18.30

Plats: Palladium, Storgatan 12 Växjö

Framtidens transporter

Föredrag av Emelie Falk Adell.

 

Tid: 27 augusti kl. 14.00

Plats: Demokratitorget, Kungsgatan 7 Växjö

Demokratitorget

Tisdag 13 aug 2022

Vi vet alla att samhället måste förändras så att alla kan leva ett gott liv samtidigt som naturen och klimatet åter kommer i balans. Såväl människorna som planeten måste må bra. Vi måste sluta använda fossila bränslen, minska resursanvändningen, återanvända mer, återvinna mer, reparera mer. Vi måste få bukt med social utsatthet, psykisk ohälsa, otrygghet och våld.  I stolta deklarationer och måldokument förklarar våra politiker att de styr åt det hållet. Men när det kommer till kritan går många av de konkreta besluten i motsatt riktning. Det ska rivas och byggas nytt. Nytt sjukhus, ny simhall, ny jättetrafikplats, nya dyra bostäder… Och detta i ett läge när ekonomin går mot en mycket tydlig försvagning och inflationen tar fart.

Vi oroas också av att våra styrande politiker driver egna agendor utan att tillräckligt lyssna på medborgarna eller sakkunniga tjänstemän. Vi saknar det goda samtal som en gång fanns. Demokratins kärna är en ständigt levande debatt. Politik får inte bli en sak enbart för politiker, utan de ska vara folkets förtroendevalda, som lyssnar på engagerade och insatta medborgare. Avståndet mellan politiker och medborgare måste minska. Det goda samtalet mellan medborgare och förtroendevalda måste återupprättas samtidigt som ett mer demokratiskt arbetssätt bör införas.

Under fyra veckor före valet den 11 september 2022 driver föreningarna Växjö forum, Naturskyddsföreningen och Tankarnas trädgård i Växjö Demokratitorget på Kungsgatan 7.

Namninsamling

Torsdag 10 Mars 2022

Namninsamlingen är avslutad och gav 1992 namnunderskrifter på tre veckor.

Årsmöte

Onsdag 9 Februari 2022

Kort referat från
Växjö Forums årsmöte 9 februari

 Växjö Forums årsmöte inleddes med information om sjukhusfrågan. Olof Thedin talade kring rubriken ”Beslutet att bygga nytt sjukhus i Räppe bygger på fake news”. Pål Karlsson berättade om översiktsplanen, och varför den överklagats. Järda Blix talade om Naturskyddsföreningens överklagande av detaljplanen för sjukhus i Räppe och Jan-Olof Olson om övriga överklaganden beträffande detaljplanen. Det kan ta ett halvår eller mer innan dessa avgjorts i första instans.

Olof föreslog att vi ska gå vidare med namninsamling både digitalt och med pappersblanketter att skriva på, med budskapet att skjuta på beslutet och återremittera ärendet för en grundligare utredning av CLV-alternativet. Mötesdeltagarna reagerade positivt och styrelsen åtog sig att gå vidare. Namninsamlingen finns här på hemsidan. 

På årsmötet förstärktes nuvarande styrelse med Mats Kollind och Lennart Burde. Vi beslutade om årlig medlemsavgift på 200 kr som kan skickas till Swish 123 260 5012 eller bankgiro 5751-7906, glöm inte att uppge namn och mejladress.

Samtal om växjös framtid

Måndag 29 Novemeber 2021
Palladium Växjö

På väg mot skandaler. Samtal om Växjös framtid.
Växjö Forum hälsar alla välkomna till information och samtal.