Event

MÖTEN OCH FÖRELÄSNINGAR

Växjö Forum årsmöte

22/4 2024

Inledning
Moderator Mats Kollind.
https://youtu.be/rwQbGgXV4y4

Växjö Forum under senaste året.
 Järda Blix/Pål Karlsson
https://youtu.be/xEiz3KENHIs

Sjukhusen och den ”nära vården”.
Jan Fornander
https://youtu.be/qpm0JGWPnFA     

Simhallen – mitt i staden
Olof Thedin
https://youtu.be/E0XMhT5ql9c

Medborgarförslag
Jan-Erik Davidsson
https://youtu.be/zKXIW-1JBlY

Diskussion, del 1 moderator
Mats Kollind
https://youtu.be/x7v5RNd3fp0

Diskussion, del 2 moderator
Mats Kollind
https://youtu.be/8ZIcust0Kp0

Växjö Forum bjuder in till offentligt möte

Tid: Måndagen 2024-04-22 kl. 18.30-21.00
Plats: Sigfridsalen i IOGT-huset på Vattentorget i Växjö.

Dagens ämne: Simhallen och staden Växjö
Vad vet vi – Var står vi – Finns alternativ?

Här skärskådar vi kommunens arbete hittills, vad som kommit fram vid Växjö kommuns information den 16/4 och processen till nu. 

Vi redovisar förslaget att utveckla simhallen till ett badparadis vid Växjösjön, det som kommunen hittills förtigit. 

Vad skulle detta betyda för friluftslivet runt sjön, för ett allsidigt centrum och för staden? 

Vi diskuterar för- och nackdelar med möjliga alternativ framöver och vilka möjligheter vi medborgare har att påverka och delta.

Vi tar också upp vad som händer inom vården och Region Kronoberg.

Efter det offentliga mötet håller Växjö Forum årsmöte

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Växjö Forum bjuder in till offentligt möte

Simhallen och staden Växjö
Vad vet vi – Var står vi – Finns alternativ?

Tid: Måndagen 2024-04-22 kl. 18.30 – 20.00.
Plats: Sigfridsalen i IOGT-huset på Vattentorget i Växjö.

Efter det offentliga mötet håller Växjö Forum årsmöte

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Palladiummöte för allmänheten 1/11 2023 då fyra viktiga samhällsfrågor avhandlas

Betydelsen av ett demokratiskt samtal, vikten av gott ledarskap, om sjukhuset, simhallen och Fagrabäcksrondellen

 1. Inledning: Järda Blix berättar om VF Århuskonventionen och introducerar kvällens möte.
  https://youtu.be/s7E1VKHgBpc
 2. Lennart Burde: Betydelsen av gott ledarskap
   https://youtu.be/8mSQDw4OI9E
 3. Lennart Rydberg: Sjukhusfrågan – varför blev det så fel?
  https://youtu.be/E-_LKKq9o_8
 4. Jan Fornander: Sjukhusfrågan ur primärvårdsperspektiv
  https://youtu.be/hpI2d5LpNUc
 5. Olof Thedin: Bevara vår simhall – varför används felaktig info?
  https://youtu.be/jD34_eQDv1s
 6. Pål Karlsson: Fagrabäcks trafikplats – är det en vettig lösning?
  https://youtu.be/6aN_zcKjrig
 7. Inlägg från publiken: Christer Langner – min vision…
  https://youtu.be/uBavRPsTVaA
 8. Paneldebatt där Hans Andrén modererar: Järda Blix, Lennart Burde, Lennart Rydberg, Jan Fornander, Olof Thedin, Pål Karlsson
  https://youtu.be/-oWhq8pVWGY

Kvällens program:

DIALOG – SAMVERKAN – TRANSPARENS 
Vad innebär dessa politiska honnörsord? En tillbakablick och en vision om framtiden. 

 • Järda Blix. Vad är Växjö Forum? inledning och bakgrund till varför vi finns.
 • Lennart Burde. Det goda ledarskapet – goda exempel
 • Lennart Rydberg, Sjukhus-frågan. En summering av processen
 • Jan Fornander Hur har sjukvården påverkats av Räppeprojektet?
 • Olof Thedin Rädda vår simhall! Varför blev det så fel?.
 • Pål Karlsson Fagrabäcks trafikplats. Är det en vettig lösning?
 • Mats Kollind. Hur ska Växjö Forum arbeta framåt med dialog, samverkan och transparens?
  Öppen debatt/diskussion och frågor.
 • Avslutning.

 

Under kvällen är Mats Kollind konferencier och moderator 

Ett stort tack till alla engagerade medlemmar, vänner och övriga intresserade som deltagit och hjälpt till med demonstration och namninsamling där mer än 1500 personer skrev under på kort tid.

Vi hoppas på och vill medverka till en positiv utveckling i Växjö stad och Region Kronoberg, där aktiva medborgare kan spela en roll!

Sjukvården
Under hösten följer vi det fortsatta arbetet med att utveckla primärvården, förbättra bemanningen och förnya CLV på bästa sätt.

Simhallen
Vi ser fram mot den nya politiska ledningens förslag till inriktningsbeslut, förhoppningsvis ett genomarbetat förslag som beaktar alla intressen och tar tillvara värdena vid Växjösjön.

Fler aktuella frågor
Stadens utveckling som en levande och hemtam mötesplats för alla Växjöbor och Kronobergare är Växjö Forums hjärtefråga. Hur åstadkommer vi de förändringar som behövs i stadsbygd och infrastruktur utan att med gårdagens tänkesätt fortsätta bygga fast oss i resurs- och utsläppsslukande?

Detta vill vi lyfta tillsammans med er, engagerade Växjöbor och Kronobergare!

Tack igen för alla synpunkter och hälsningar! Vi önskar er alla en skön sommar – till hösten tar vi nya tag!

Varma hälsningar
Järda Blix
Ordf. Växjö Forum – blixjarda@gmail.com

NAMNINSAMLING FÖR EN FOLKOMRÖSTNING I SJUKHUSFRÅGAN

Ett nytt sjukhus i Räppe, utanför Växjö, medför orimlig skuldsättning som hindrar regionens absolut nödvändiga satsningar på personalen och primärvården, navet i vårdsystemet. Centrallasarettet i Växjö kan vidareutvecklas etappvis med nya byggnader, ger fortsatt liv åt centrum och är det klimatsmarta alternativet.

Vi kommer nu samla in namnunderskrifter för att få till stånd en rådgivande folkomröstning i sjukhusfrågan,
ett så kallat ”Folkinitiativ”.

Namninsamlingen startar den 17 maj 2023

Växjös gula västar

Vi var c:a 500 som demonstrerade i Växjö centrum under parollen: Vi vill ha sjukhuset kvar!

Uppmuntrade av det stora gensvaret bjuder vi in till manifestationer. Men nu i mindre skala och över en längre tid. Varje onsdag mellan kl 12 och 13 går vi på Storgatan och gågatorna en och en eller två och två iklädda gula västar med Växjö Forums logotype. Vi bär plakat och delar ut flygblad.
Vi samlas vid parkour-lekplatsen i hörnet Klostergatan-Storgatan kl 11,45 varje onsdag.
Det behövs att vi syns och hörs! Kom därför med på onsdag mellan 12 och 13!
Det finns västar, plakat och flygblad så det räcker.

Har du frågor kan du ringa Jan-Olof Olson tel: 070-6391011 eller Olof Thedin tel: 070-3677181

DEMONSTRATION

Lördag den 29 april kl. 12.00 i Linnéparken

Vi strävar ju efter att få till bättre samtal om Växjös utvecklingsfrågor, vi arbetar också med kontakter i flera former. Men angående nytt sjukhus i Räppe får vi inga riktiga svar på frågor till Regionfullmäktige under den allmänna frågestunden. Många debattinlägg i Smålandsposten av sjukhuspersonal, fackliga företrädare, sakkunniga inom vården och kunniga medborgare, har fått undvikande svar från politikerhåll. Vi har fått mycket positivt gensvar från alla er som kommit till föredragen på Palladium, men även där missuppfattar politiker oss. Därför vill vi på lördag den 29 april samlas KL 12 I LINNÉPARKEN TILL TONER FRÅN INGMAR NORDSTRÖM under parollerna

STOPPA SJUKHUSBYGGET I RÄPPE,
BYGG UT PRIMÄRVÅRDEN
OCH SATSA PÅ CLV

Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka! Vi hoppas ni vill komma med! Ta med er vänner och familj och sprid denna inbjudan i era nätverk!

Här finns argumenten mot att bygga nytt sjukhus i Räppe och för att i stället utveckla befintligt sjukhus, CLV, i Växjö stadskärna

PDF

UTBYGGD PRIMÄRVÅRD OCH NYTT SJUKHUS I RÄPPE, HAR VI RÅD?

Referat från Växjö Forums Temakväll på Palladium den 27 mars 2023                                                                            

Kvällens syfte var att låta representanter för vårdpersonalen ge oss, den intresserade allmänhet som auditoriet representerade, sina perspektiv på vad som är viktigast för en god och nära vård för Kronobergarna. Mötet kan uppfattas närmare likt en ”hearing” av röster ”från golvet” som inte hörs så ofta än en regelrätt debatt med företrädare för olika sidor i ett åsiktsspektrum.

 Huvudintrycket från kvällen är:

 • Lyssna på personalen, de vet! Om de får rimliga villkor flyr de inte utan kommer tillbaka!
 • Mötet med patienten är det viktigaste. Det kan stödjas av digitala hjälpmedel, men dessa ersätter inte personlig kontinuerlig kontakt.
 • Vårdcentralerna är nav för den nära vården (även eftervården efter sjukhusinläggning) – max 1100 invånare/läkare bör gälla för alla VC snarast!
 • Arenor för samverkan mellan alla yrkesgrupper försvåras av hyrläkarsystemet.
 • Ta saker i rätt ordning – se först till att den nära sjukvården får tillräckliga resurser och att alla delar i vårdkedjan (även kommunala hemvården) samverkar.

Inför ett fullsatt Palladium inleddes kvällen med att fd skattedirektören Marcus Turessons varnade för riskerna med regionens finansieringsmodell för ett nytt sjukhus i Räppe, och förklarade varför pensionsavsättningar inte kan hanteras som en tillgång utan är en skuld till personalen som måste förräntas.

De båda erfarna distriktsläkarna Anna-Lena Köhlin samt Helen Nilsson Leitzen utvecklade därefter frågan om Nära Vård med riktmärket på en allmänläkare per 1100 invånare. Dyr och onödig sjukhusvård kan undvikas. All digitalisering sparar inte resurser i vårdsituationen. För att avlasta akutmottagning och slutenvård kommer det att krävas ekonomiska satsningar på primärvården.

Som tredje programpunkt ledde förre distriktsläkaren mm. Jan Fornander sedan ett panelsamtal med representanter från vårdförbundet (Anna Seiborg), kommunal (Jenny Sjöström), samt läkare (Mats Roman, senior läkare). (Sjukhusläkarföreningens Edward Lekås fick förhinder). Dessa ”röster från golvet” delgav oss sina tankar kring nuvarande arbetssituation och de tänkta konsekvenserna av (de långt framskridna) planerna på ett nytt sjukhus i Räppe.

Panelens budskap handlade sammanfattningsvis om att det måste göras något här och nu för att förhindra personalflykten. Samma engagemang att lösa den frågan som för att bygga nytt sjukhus efterfrågades. Det poängterades att det inte fungerar med ett nytt fint sjukhus utan personal. Enkelrum är önskvärt i större utsträckning men inte till alla patienter. Är man inlagd en längre tid upplevs det som ensamt visar undersökningar. Med stora farhågor kring bemanning, arbetsmiljö/schemaläggning, löner, kan även befaras att en mångmiljardsatsning på nytt sjukhus i Räppe riskerar en önskvärd satsning på bemanning med försämrad arbetsmiljö, dvs riskerar den ”operativa” verksamheten – till skillnad från den administrativa.

Efter paus informerade medlemmar i föreningen om de aktuella frågor där vi varit aktiva. Det handlade om trafiken, simhallen samt om planmässiga förutsättningar för Räppe. Informationen gällde också cykeldemonstration 31/3 samt en planerad demonstration i vård- och sjukhusfrågan 29/4. Slutligen hölls det formella årsmötet

Vid tangenterna: Järda Blix

VÄXJÖ FORUM BJUDER IN TILL TEMAKVÄLL

Utbyggd primärvård eller nytt sjukhus i Räppe.
Har vi råd?
Välkommen till paneldebatt!

Dessutom information om Simhallsfrågan, hållbar trafik i Växjö. Därefter årsmöte!

Tid: 27 mars kl. 18.30
Plats: Palladium, Storgatan 12 Växjö

Program årsmöte

Inledning
Mats Kollind; Växjö Forum

Utbyggd primärvård
Anna- Lena Köhlin; distriktsläkare
Helen Lejtzen; distriktsläkare

Några synpunkter om lasarettsbygget
Marcus Thuresson, pensionerad skattedirektör

Sjukhusfrågan – paneldebatt
Jenny Sjöström; Kommunal Hälso- sjukvård Kronoberg
Anna Seiborg Kidell; Vårdförbundet Kronoberg
Edward Lekås; Sjukhusläkarföreningen
Mats Roman; senior läkare
Jan Fornander; moderator

PAUS

Aktuella frågor

Föreningens årsmötesförhandlingar
Börje Knutsson; mötesordförande

Hållbara byggnader och städer

Föredrag av Eva Westermark och Tomas Alsmarker.

 

Tid: 24 augusti kl. 18.30

Plats: Palladium, Storgatan 12 Växjö

Framtidens transporter

Föredrag av Emelie Falk Adell.

 

Tid: 27 augusti kl. 14.00

Plats: Demokratitorget, Kungsgatan 7 Växjö

Demokratitorget

Tisdag 13 aug 2022

Vi vet alla att samhället måste förändras så att alla kan leva ett gott liv samtidigt som naturen och klimatet åter kommer i balans. Såväl människorna som planeten måste må bra. Vi måste sluta använda fossila bränslen, minska resursanvändningen, återanvända mer, återvinna mer, reparera mer. Vi måste få bukt med social utsatthet, psykisk ohälsa, otrygghet och våld.  I stolta deklarationer och måldokument förklarar våra politiker att de styr åt det hållet. Men när det kommer till kritan går många av de konkreta besluten i motsatt riktning. Det ska rivas och byggas nytt. Nytt sjukhus, ny simhall, ny jättetrafikplats, nya dyra bostäder… Och detta i ett läge när ekonomin går mot en mycket tydlig försvagning och inflationen tar fart.

Vi oroas också av att våra styrande politiker driver egna agendor utan att tillräckligt lyssna på medborgarna eller sakkunniga tjänstemän. Vi saknar det goda samtal som en gång fanns. Demokratins kärna är en ständigt levande debatt. Politik får inte bli en sak enbart för politiker, utan de ska vara folkets förtroendevalda, som lyssnar på engagerade och insatta medborgare. Avståndet mellan politiker och medborgare måste minska. Det goda samtalet mellan medborgare och förtroendevalda måste återupprättas samtidigt som ett mer demokratiskt arbetssätt bör införas.

Under fyra veckor före valet den 11 september 2022 driver föreningarna Växjö forum, Naturskyddsföreningen och Tankarnas trädgård i Växjö Demokratitorget på Kungsgatan 7.

Namninsamling

Torsdag 10 Mars 2022

Namninsamlingen är avslutad och gav 1992 namnunderskrifter på tre veckor.

Årsmöte

Onsdag 9 Februari 2022

Kort referat från
Växjö Forums årsmöte 9 februari

 Växjö Forums årsmöte inleddes med information om sjukhusfrågan. Olof Thedin talade kring rubriken ”Beslutet att bygga nytt sjukhus i Räppe bygger på fake news”. Pål Karlsson berättade om översiktsplanen, och varför den överklagats. Järda Blix talade om Naturskyddsföreningens överklagande av detaljplanen för sjukhus i Räppe och Jan-Olof Olson om övriga överklaganden beträffande detaljplanen. Det kan ta ett halvår eller mer innan dessa avgjorts i första instans.

Olof föreslog att vi ska gå vidare med namninsamling både digitalt och med pappersblanketter att skriva på, med budskapet att skjuta på beslutet och återremittera ärendet för en grundligare utredning av CLV-alternativet. Mötesdeltagarna reagerade positivt och styrelsen åtog sig att gå vidare. Namninsamlingen finns här på hemsidan. 

På årsmötet förstärktes nuvarande styrelse med Mats Kollind och Lennart Burde. Vi beslutade om årlig medlemsavgift på 200 kr som kan skickas till Swish 123 260 5012 eller bankgiro 5751-7906, glöm inte att uppge namn och mejladress.

Samtal om växjös framtid

Måndag 29 Novemeber 2021
Palladium Växjö

På väg mot skandaler. Samtal om Växjös framtid.
Växjö Forum hälsar alla välkomna till information och samtal.