Nytt från Växjö Forum – Maj 2024

Rapport från offentligt möte

Den 22 april höll vi ett offentligt möte på Mötesplats Vattentorget (IOGT-NTO). Mötet inleddes med en kort presentation av Växjö forum och verksamheten hittills.

Under rubriken Sjukhusen och ”Nära vård” berättade sedan Jan Fornander om vad som hänt sedan Räppeprojektet avslutades, om hur CLV skulle kunna utvecklas med en blandning av renovering och nybyggnad i etapper och så att inte hela sjukhuset måste vara en byggarbetsplats under tiotals år framåt.

Därefter var vi framme vid kvällens huvudpunkt: Simhallen och staden Växjö – Vad vet vi? Var står vi? Finns alternativ? Olof Thedin redogjorde för hur simhallsfrågan hanterats hittills, varför simhallen måste bevaras som just simhall och att det visst går att bygga till den med en 50 m-bassäng och ny hoppanläggning.

En rykande färsk modell av hur det skulle kunna se ut med en tillbyggd simhall och kallbadhus i sjön fanns också till beskådande. Den har vi också ofta med oss när vi samlar namn i centrum. Modellen har byggts av Claus Schröder på Funkibator. Stort tack till honom.

Mötet avslutades med en diskussions- och frågestund som inleddes med att Jan-Erik Davidson berättade om ett medborgarförslag om ett kanotcenter som han lämnat in till Växjö kommun.

Samtliga föredrag och hela diskussions- och frågestunden finns som Youtube-filmer att beskåda från vår webbplats.

Årsmöte avklarat

Samma kväll hade vi också vårt årsmöte. Där valdes en ny styrelse som nu består av Hans Andrén, Jan-Olof Olson, Mats Kollind, Järda Blix, Olof Thedin och Pål Karlsson. Hans, Jan-Olof och Mats utsågs till en ledningsgrupp som turas om att hålla i ordförandeklubban. Årsmötet antog också en inriktning för föreningens verksamhet den närmaste tiden. Inriktningen kan läsas på vår webbplats.

Simhallsfrågan fortsätter att engagera

Vårt offentliga möte den 22/4 var från börjat tänkt som ett samtal om simhallsfrågan  med kommunpolitikerna. De vägrade dock att komma, och hänvisade till att de skulle ha ett eget informationsmöte i frågan. Det hölls den 16/4. Där presenterade kommunen vad den nya simhallen ska innehålla och sin vision att den gamla simhallen ska fyllas av kulturell verksamhet och området runt omkring utvecklas för bad, motion och rekreation. Det blev ett möte med många kritiska frågor från publiken. Så kritiska att diskussionen avbröts och mötet avslutades abrupt. Det blev uppenbart att kommunen inte vill ha debatt i frågan. Här en länk till Smålandspostens rapportering.

I ett gemensam debattartikel i både Smålandsposten och Växjöbladet/Kronobergaren har samtliga partier utom SD också argumenterat för att Växjö behöver en ny simhall och att den ska ligga på Bäckaslöv. Växjö forums styrelse har skickat in ett svar där vi säger

  1. att vi håller med om att det behövs en ny simhall, men
  2. att den gamla också måste bevaras som badanläggning, helst kompletterad med utomhusbassänger och kallbadhus i Växjösjön, samt
  3. att den nya simhallen mycket väl kan göras som en tillbyggnad av den befintliga, men
  4. att vi inte har något emot att den istället byggs på Bäckaslöv eller på annan plats i närheten av Arenastaden.

Svaret har publicerats i både Växjöbladet/Kronobergaren och Smålandsposten.

Hjälp oss samla in namn för att rädda simhallen

Vi är nu uppe i över 4000 namnunderskrifter, men behöver fler. Det finns två sätt att skriva på. Antingen för hand på pdf-blanketter som kan hämtas från vår webbplats och sedan lämnas in enligt instruktioner på blanketten, eller digitalt på Mitt skifte. Sprid länken dit till vänner och bekanta via mejl, sociala media eller på valfritt sätt i övrigt. Här är länken: https://www.mittskifte.org/petitions/radda-var-simhall-var-juvel-vid-vaxjosjons-strand

Smålandspostens artikel om Växjö Forum

I samband med vårt offentliga möte i april publicerade Smålandsposten en intervjuartikel med flera av styrelsemedlemmarna i Växjö forum (smp.se 2024-04-25 och i den tryckta upplagan 2024-04-27). Den finns att läsa här: https://www.smp.se/vaxjo/de-star-upp-mot-politikerna-har-ar-vaxjo-forum-vi-har-livserfarenhet-och-vet-hur-saker-fungerar/.

Kom med i våra arbetsgrupper

Från och med årets årsmöte har vi fyra arbetsgrupper med var sitt ansvarsområde. Simhallsgruppen leder arbetet med att rädda vår fina simhall. Vårdgruppen värnar en god hälso- och sjukvård där primärvården har hög prioritet och bevakar de kommande om och tillbyggnaderna av centrallasarettet så att kostnaderna blir rimliga och inte drabbar vården. Hållbara Växjö-gruppen frågar sig hur ett socialt och ekologiskt hållbart samhällsbygge kan och bör gestaltas i Växjö med omnejd. Centrumgruppen tar sig an frågan om hur stadskärnan kan stärkas som plats för möten och umgänge, kultur och handel. En viktig fråga i sammanhanget är lokaliseringen av en ny byggnad för scenkonst.

Ju fler som engagerar sig i våra frågor desto starkare blir vi. Så välkommen i någon av dessa arbetsgrupper. Intresserade kan anmäla sig enligt följande:
Simhallsgruppen: Olof Thedin, olof@bjerler-thedin.se, 070-337 71 81
Vårdgruppen: Jan Fornander, jan.fornander@gmail.com, 070-962 34 85
Hållbara Växjö-gruppen: Pål Karlsson, e-post pal.v.karlsson@gmail.com, telefon 079-337 16 37.
Centrumgruppen: Jan-Olof Olson, olson@telia.com, 070-639 10 11

Till dig som ännu inte är medlem

Vi behöver många medlemmar för att få genomslag och göra skillnad. Många medlemmar ger också en god ekonomi, vilket är nödvändigt för att driva en seriös förening som når ut. Medlemsavgiften är 200 kr /år. Betala via bankgiro är 5751-7906 eller Swish 123 260 5012. Ange namn, e-postadress och telefonnummer!

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vid klick på Prenumerera, Godkänner du lagring och användning av personuppgifter