Välj en sida

VÄXJÖ SIMHALL

I affischen nedan har vi samlat bärande argument för att ta tillvara och förnya VÄXJÖ SIMHALL.

MEN
Den politiska ledningen i Växjö kommun har pratat ihop sig med övriga partier och presenterade 28/6 en inriktning och uppdrag till kommunchefen att planera för att bygga ny simhall på Bäckaslöv och samtidigt ”påbörja ett arbete” att ”utveckla området” kring gamla simhallen och föreslå någon ”offentlig verksamhet” i befintliga byggnaden.

Vi i Växjö Forum är mycket förvånade över denna helomvändning och är ytterst oroade för helheten runt Växjösjön, med sin unika arkitekturpärla Växjö Simhall! Vi bevakar utvecklingen och kommer i början av augusti granska underlaget inför KS-beslutet. I beslutet måste ingå ett trovärdigt åtagande att samtidigt med planering för en ny simhall också få till stånd en publik och tillgänglig anläggning som på ett värdigt sätt med respekt för simhallens arkitektur till fullo tar till vara platsens och Simhallens möjligheter!

Inga formella beslut är fattade men den 15/8 väntas kommunstyrelsen ta ett första inriktningsbeslut. Detta möte är, som alla KS-möten tillgängligt för allmänheten.

Vill du följa kommunens hantering kan du söka på ärende nr 2023-00345. https://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/allmanna-handlingar/diariet.html

Martin Rörby om simhallen
Presskonferens 2 simhallsgruppen
Presskonferens simhallsgruppen

SIMHALLEN

Vitbok – Simhallsfrågan

SIMHALLEN

Brev till kommunstyrelsen
2021 09 29

Varför har det blivit så fel kring Simhallen?