VÄXJÖSJÖN FÖR ALLA

Platsen vid vattnet har unika förutsättningar att utveckla familjebad, simundervisning, utomhusbad, spa, kallbadhus, båtsporter m.m.

”VÄXJÖSJÖNS BADHUS” vid vattnet och ”VÖSS TÄVLINGSARENA” i närheten av
Arenastaden, kompletterar varandra, med sina helt olika förutsättningar.

Tänk långsiktigt och öka Växjös attraktivitet på riktigt med bad- och simverksamhet
på två ställen med olika inriktning!

Den gällande detaljplanen för simhallstomten vid sjön, medger bryggor och kallbadhus 35 meter ut i vattnet. Här finns möjlighet att anlägga utomhusbassänger och kallbadhus. Här finns också möjlighet att utveckla båtsporter mm i sjön, med omklädning och materialförråd i simhallsbyggnadens souterrängvåning.

En bibehållen simhall vid Växjösjön möjliggör stora utvecklingsmöjligheter:
Procivitas Gymnasium och Växjö Kanot Club startar 3-årigt gymnasium 2025 för träning med tävlingskajaker på Växjösjön. Bryggorna kan rymma segeljollar och möjlig seglarskola för ungdomar. Linnéuniversitetet kan starta roddklubb likt Oxford – Camebridge.
Många idrottsevenemang använder nuvarande simhall. Förstamaj-loppet, 24-timmarsloppet och nu 169:e Parkrun-tävlingen ger 100-tals besökare som behöver toalett, dusch, bastu och omklädnad. Många föreningar använder simhallsbyggnaden: Sellskapet Wexiö Vikingar för gympa och vattenpolo, Växjö Pistolskytteklubb, Brottarkubben Enig och Jujutsi-klubben plus besökare till Actic Träningscenter.

HUR UTVECKLA SIMHALLEN TILL VÄXJÖS NYA BADANLÄGGNING

Växjö Forum arbetar med att ytterligare förtydliga så det blir lättare att se och förstå hur en till- och utbyggnad av simhallen kan påverka miljön runt Växjösjön – Växjöbornas vardagsrum!
Namninsamling pågår onsdagar och lördagar kl 11:30-13:00, på Storgatan i Växjö.
Du kan också hämta blankett som PDF nedan, och lämna in namnlistan på Cultix på Storgatan.

SIMHALLEN SKALL LIGGA VID VÄXJÖSJÖN
Att simhallen skall ligga vid Växjösjön var samtliga politiska partier överens om 2021. Inga nya fakta har sedan dess tillkommit som skulle motivera en flytt.

LANDETS MEST ATTRAKTIVA BADANLÄGGNING
Simhallen och området runt denna har alla förutsättningar att kunna utvecklas till en av landets mest attraktiva badanläggningar. Här finns en 4,8 hektar stor yta att använda för simändamål jämfört med 2,4 hektar i Bäckaslöv! 

UTOMHUSBASSÄNGER OCH  KALLBADHUS
Läget vid Växjösjön möjliggör förutom den vackra utsikten och närheten till gångstråket runt sjön också utomhusbassänger och  kallbadhus i den numera badbara sjön.

 50-METERSBASSÄNG OCH SPA-ANLÄGGNING
Åke E Lindqvists ikoniska simhallsbyggnad kan restaureras och byggas till med  50-metersbassäng och Spa-anläggning, utan att pågående verksamhet störs.

STORT GYM, CAFÉ OCH RESTAURANG
Träningslokalerna i souterrängvånigen kan utvecklas med ett nytt stort gym med utsikt över vattnet. Här finns också plats för café och restaurang.

SAMMA TID MEN LÄGRE KOSTNAD ÄN BÄCKASLÖV
Tillbyggnaden kan vara klar inom samma tidsrymd som nybyggnadsalternativet i Bäckaslöv och till en lägre kostnad.

Simhallen vid sjön i dess omslutande stadspark är en stolthet för oss Växjöbor!
Den hör till vårt gemensamma offentliga rum! 
Den är viktig för friluftsliv och motionärer runt Växjösjön!
Vi menar det går att behålla denna klenod som simhall
och samtidigt både utveckla simverksamheten
och allmänhetens badliv, ute och inne – OM MAN VILL!
 
Vår demonstrationen 18 november samlade 250 personer,
Företagsledare Lennart Burde samt arkitekt Olof Thedin talar vid demonstrationen.
https://youtu.be/KihtzWFulbk
Vi fortsätter med namninsamlingen och vi ska ta förnyad kontakt med politikerna. Läs sammanfattning i pressmeddelandet!
Nedan finns också våra viktigaste argument att klicka fram:
Demonstration mot planerna att lägga ner den nuvarande simhallen i Växjö. 
Foto: Anders Bergön

Hundratals demonstrerade
för att rädda simhallen i Växjö

DEMONSTRATION 18 november

I strålande solsken demonstrerade 250 personer för att rädda Växjö simhall.

– Vi har en utpräglad, vacker och fantastiskt belägen simhall. En sådan tillgång i våra och stadens vardagsliv vill vi inte förlora! Den är en del av Växjös själ och ska värnas och tas tillvara, sa Växjö Forums ordförande Järda Blix i ett av flera korta anföranden.

– Vår vackra och fantastiskt belägna simhall är en tillgång vi inte vill förlora, en del av Växjös själ som ska värnas och tas tillvara, sa Växjö Forums ordförande Järda Blix i ett av flera korta anföranden.

Växjö Forums ordförande Järda Blix inledningstalar.
https://youtu.be/lbVSPzZUIIg

Läs mer om demonstrationen och våra argument på SIMHALLSSIDAN

VI FORTSÄTTER NAMNINSAMLINGEN TILLSVIDARE, ÄNDA IN I KAKLET! — DU KAN HJÄLPA TILL!

Vi har nu samlat in 2 800 namnunderskrifter (15/2)

Varje ONSDAG och LÖRDAG samlar VÄXJÖ FORUMS GULA VÄSTAR namn på stan. Samling vid korsningen Storgatan / Klostergatan kl 11.30.

HÄMTA namnlista och samla namn! Gå runt i kvarteret där du bor, ta med till gymmet, stå vid köpcentra – eller Simhallen!

Påskrivna listor kan fotograferas och mejlas till  jan.fornander@gmail.com.
De kan också lämnas till oss som samlar namn på stan på onsdagar och lördagar eller till: Cultix, Storgatan 7, öppet 10–18, lörd 10–16, sönd 12–16

Kontaktpersoner:
Lennart Burde, 0705822444, burde@ltb.se
Olof Thedin, 070-367 71 81, olof@bjerler-thedin.se

VÄXJÖ SIMHALL

I affischen nedan har vi samlat bärande argument för att ta tillvara och förnya VÄXJÖ SIMHALL.

MEN
Den politiska ledningen i Växjö kommun har pratat ihop sig med övriga partier och presenterade 28/6 en inriktning och uppdrag till kommunchefen att planera för att bygga ny simhall på Bäckaslöv och samtidigt ”påbörja ett arbete” att ”utveckla området” kring gamla simhallen och föreslå någon ”offentlig verksamhet” i befintliga byggnaden.

Vi i Växjö Forum är mycket förvånade över denna helomvändning och är ytterst oroade för helheten runt Växjösjön, med sin unika arkitekturpärla Växjö Simhall! Vi bevakar utvecklingen och kommer i början av augusti granska underlaget inför KS-beslutet. I beslutet måste ingå ett trovärdigt åtagande att samtidigt med planering för en ny simhall också få till stånd en publik och tillgänglig anläggning som på ett värdigt sätt med respekt för simhallens arkitektur till fullo tar till vara platsens och Simhallens möjligheter!

Inga formella beslut är fattade men den 15/8 väntas kommunstyrelsen ta ett första inriktningsbeslut. Detta möte är, som alla KS-möten tillgängligt för allmänheten.

Vill du följa kommunens hantering kan du söka på ärende nr 2023-00345. https://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/allmanna-handlingar/diariet.html

Dokument

FLYGBLAD

Demonstrationsflygblad 18/11
A6 fyra sidor flygblad

RÄDDA SIMHALLEN

Läs om vad som hänt de senaste fem åren och våra kommenterar till  de argument som framförts för att flyttat simhallen.

PRESSMEDDELANDE

2023-11-19

BILDSPEL

Olof Thedins bildspel om simhallsfrågan, visat på Palladium 2023-11-01

NAMNINSAMLING

Namninsamlilng, lista som PDF

SIMHALLEN

Brev till kommunstyrelsen
2021 09 29

Videoklipp

Kommunpolitikerna uttalar sig om simhallen i Växjö före valet 2023
YouTube
Järda talar vid simhallsdemonstrationen lördag 18/11 2023
YouTube
Lennart och Olof talar vid simhallsdemonstrationen lördag 18/11 2023
YouTube
Martin Rörby om simhallen
YouTube
Presskonferens simhallsgruppen
YouTube
Presskonferens 2 simhallsgruppen
YouTube

Växjö Forum om simklubbens oro:
”Vi måste få höja våra röster”
SVT

Växjö Simsällskap oroas över protesterna
– rädda att simhallen förhalas igen
SVT
Takbitar som ramlar ner och golv som blöder
– häng med på en tur i Växjö simhall
SVT

Vi får mer Simhall per skattekrona om vi återanvänder det vi har!