Demokratitorget

En mötesplats för samtal i valrörelsen.

PROGRAM V.35

Måndag 29/8
18.00

Scenkonstens hus

Vad händer med regionteaterns nya ”scenkonstens hus”. Var skall det ligga? När skall det byggas? Varför händer inget?

 

Tisdag 30/8

18.00

Sjukhusfrågan – CLV-alternativet.

Går det överhuvudtaget att bygga något sjukhus i Räppe? Sammanfattning av förutsättningarna för att bygga på CLV-fastigheten och detaljplanefrågan i Räppe.

Onsdag 31/8
18.00

Naturen i staden

Dess betydelse för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och folkhälsa. Bland annat berättar Gösta Skoglund om hur förskolebarn i Växjö involveras i vildbinas värld.

Torsdag 1/9
12.00

Lunchsamtal: Fredsfrågan i ett lokalt och regionalt perspektiv

 

18.00

Freden – en lokal fråga

Vad kan man göra här i Växjö och Kronoberg för att främja freden? 

Fredag 2/9
11.00-16.00

Fredag för framtiden

Kreativ drop in-verkstad. Vi skissar på hur det hållbara samhället, som uppnått klimat- och miljömålen och möjliggör ett gott liv för alla, kan se ut. Vi stakar ut vägen dit, vad som måste göras. Vi granskar vad kommun och region har för framtidsstrategier. Vi skriver medborgarförslag.

Lördag 3/9
10.00

Lagningsverkstad

Ett praktiskt exempel på hållbar ekonomi som nog borde ha kommunalt och regionalt stöd. Kom och laga dina kläder. Vi visar hur du kan laga t.ex. jeans eller stickat. Du kan också redesigna dina plagg. Kom och var kreativ. Symaskiner och tyglappar kommer att finnas på plats.

14.00

Jorden: vår planets historia och framtid
Skyfall, översvämningar, förödande bränder, ökenvärme… Jorden förändras framför våra ögon. Men vilka processer styr tillståndet på vår planet? Vad krävs för att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna? Vi lyssnar till Johan Rockström i en video från ett seminarium i Almedalen juli 2022 och samtalar om hans budskap. 

OBS! Marianne Enge Swartz monolog ”Ensam dam bland 17 herrar” med citat ur Elin Wägner verk är tyvärr inställd 

PROGRAM V.36

Måndag 5/9

10.30

Samtal med Centerpartiet – Elisabeth Peltola, Andreas Olsson

 

13.30 Samtal med Vänsterpartiet – Maria Gamer, Eva-Britt Svensson
15.00 Samtal med Socialdemokraterna – Malin Lauber, Henrietta Serrate
16.30 Samtal med Sverigedemokraterna – Pernilla Wikelund, Robert Fredriksson

18.00

Eftersnack och diskussioner – Analys av partiernas svar

 

Tisdag 6/9

10.30

Samtal med Miljöpartiet – Cheryl Jones Fur, Magnus P Wåhlin

 

13.30

Samtal med Moderaterna – Anna Tenje, Mikael Johansson

 

15.00 Samtal med Kristdemokraterna – Jon Malmqvist, Anna Zelvin

16.30

Samtal med Liberalerna – Michael Färdig, Gunnar Nordmark

 

18.00

Eftersnack och diskussioner – Analys av partiernas svar

 

Onsdag 7/9

18.00

Naturvårdspärlor i vårt närlandskap.

Uno Pettersson ger oss tips och vi diskuterar den nära naturens betydelse och tillgänglighet.

 

Torsdag 8/9

17.00

Lagningsverkstad

Ett praktiskt exempel på hållbar ekonomi som nog borde ha kommunalt och regionalt stöd. Kom och laga dina kläder. Vi visar hur du kan laga t.ex. jeans eller stickat. Du kan också redesigna dina plagg. Kom och var kreativ. Symaskiner och tyglappar kommer att finnas på plats.

 

Fredag 9/9

11.00-16.00

Fredag för framtiden.

Kreativ drop in-verkstad. Vi skissar på hur det hållbara samhället, som uppnått klimat- och miljömålen och möjliggör ett gott liv för alla, kan se ut. Vi stakar ut vägen dit, vad som måste göras. Vi granskar vad kommun och region har för framtidsstrategier. Vi skriver medborgarförslag.

Lördag 10/9

14-16

Avslutning

Summering. Slutsatser.

PROGRAM V.33

Måndag 15/8
12.00

Invigning
Mary-Lou Ward
läser en text.

Presentation av programmet fram till valdagen.

Kort presentation av arrangörsföreningarna

18.00

Växjös styrkor, svagheter, problem och möjligheter.

En workshop som resulterar i en plansch, karta e.d. vilken sedan kan fyllas på under veckorna av Demokratitorgets besökare.

Tisdag 16/8

18.00

Vårdfrågan.

Hur skall den nära vården se ut i region Kronoberg? Kan vi lära något av Borgholmsmodellen? Är det mot bakgrund av en satsning på primärvården rimligt med ett helt nytt sjukhus i Räppe? Anna-Lena Köhlin, Oskar Lindfors

Onsdag 17/8

18.00

Fagrabäcks trafikplats.

Är det en vettig investering? Vad finns det för alternativ? Går det att få ner trafikmängderna så att nuvarande rondell kan behållas?

 

Torsdag 18/8

18.00

Simhallsfrågan.

Simhallsgruppen presenterar en ”vitbok” om simhallsfrågan. Vad händer med den befintliga simhallen, den nya simhallen och ett nytt kallbadhus? Var står de olika politiska partierna i frågan?

Fredag 19/8

11.00-16.00

Fredag för framtiden.

Kreativ drop in-verkstad. Vi skissar på hur det hållbara samhället, som uppnått klimat- och miljömålen och möjliggör ett gott liv för alla, kan se ut. Vi stakar ut vägen dit, vad som måste göras. Vi granskar vad kommun och region har för framtidsstrategier. Vi skriver medborgarförslag.

Lördag 20/8

14.00

Folklandet Värend

Presentation och samtal om en idé om en folkrörelse som bygger det solidariska, demokratiska, jämlika och hållbara samhället i vår del av världen.

PROGRAM V.34

Måndag 22/8
18.00

Konsten i staden – konsthallen.

Varför behöver vi en konsthall? Hur behandlar vi konstnärerna och den offentliga konsten i Växjö? Väggmålningsdebaclet. Behöver vi ett skönhetsråd i Växjö.

Tisdag 23/8
18.00

Sjukhusfrågan – ekonomi.

Finns det någon ekonomisk möjlighet att genomföra Räppealternativet?

Onsdag 24/8
18.30

Hållbara byggnader och städer.

Föredrag av Ewa Westermark: ”Den enda hållbara staden är den som är uppbyggd kring gång-cykel- och kollektivtrafik” och Tomas Alsmarker: ”Om konsten att nyttja det redan byggda”.

OBS! Mötet hålls på Palladium.

 

Torsdag 25/8
17.00 Lagningsverkstad
Ett praktiskt exempel på hållbar ekonomi som nog borde ha kommunalt och regionalt stöd. Kom och laga dina kläder. Vi visar hur du kan laga t.ex. jeans eller stickat. Du kan också redesigna dina plagg. Kom och var kreativ. Symaskiner och tyglappar kommer att finnas på plats.
Fredag 26/8
11.00-16.00

Fredag för framtiden.

Kreativ drop in-verkstad. Vi skissar på hur det hållbara samhället, som uppnått klimat- och miljö­målen och möjliggör ett gott liv för alla, kan se ut. Vi stakar ut vägen dit, vad som måste göras. Vi granskar vad kommun och region har för framtidsstrategier. Vi skriver medborgarförslag.

Lördag 27/8
14.00

Framtidens transporter

Föredrag av Emeli Falk Adell, ansvarig för affärsområde ”Framtidens Transporter” på Trivector. Hur kan ett hållbart transportsystem se ut? Hur kommer vi dit? Hur bör kommuner och regioner tänka och planera?  Kort om Växjö kommuns och Region Kronobergs nuvarande planer. Samtal.